Sansebasert læring og nytelse i Soria Moria barnehagene

Mauren

Liten?

Jeg?

Langt ifra.

Jeg er akkurat stor nok.

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers

fra øverst til nederst.

Er du større enn deg selv kanskje?

Inger Hagerup

Barna dine er ikke barna dine.

De er sønnene og døtrene til livet som lengter etter seg selv.

De kommer gjennom deg, men ikke fra deg.

Selv om de er sammen med deg, tilhører de deg ikke.

Du kan gi dem din kjærlighet, men ikke alle tankene dine, for de har sine egne tanker.

Du kan huse kroppene deres, men ikke sjelene deres, for sjelene tilhører morgendagens hus.

Du kan strebe etter å bli lik dem, men ikke få dem til å ligne deg.

Livet går ikke bakover, og dveler ikke ved gårsdagen.

Du er buen som barna skytes ut fra som levende piler.

For så høy som Gud elsker pilene, like høyt elsker han buen.

– Ukjent

“Det gjelder ikke å holde barna I hektisk aktivitet, men å roe ned”

– Guttorm Fløystad

“Skal du få tak I folk, må du verdsette dem for det de er – det er alltid noe fint inni dem som ikke har kommet til sin rett”

– Guttorm Fløystad

“Du går så lett på denne jord, det er så vidt du setter spor..”

– Andre Bjerke

“Er du der du er? Er du ikke der du er? Gå dit du er – der er jeg!”

– Jan Erik Vold

“I det øyeblikket vi velger, velger vi noe annet bort. Det finnes ingen konkret måte å leve på uten å gi avkall”

– Guttorm Fløystad

“Å håpe er ingen frivillig sak, å håpe er en plikt!”

– Ernst Bloch

“Vi ser ikke tingene slik de er, vi ser tingene slik vi er”

– Talmud

Rødstrupe

Ingen har lettere halefjær

og rødere silkeskjorte.

Og ingen kan være så plutselig nær og så plutselig så borte.

Hvile seg litt på et lubbent nek

og muntert på vakt med blikket.

Mennesket er et ufarlig krek,

for fly kan det heldigvis ikke!

– Inger Hagerup

“Hvis man fullfører reisen til sitt eget hjerte, vil man finne seg selv I alle andres hjerter”

– Pater Thomas Keating

“Noen mennesker klager alltid over at roser har torner. Jeg er takknemlig for at torner har roser”

– Alphonse Karr

“I den grad vi klarer å frigjøre oss fra selvopptatthet, vil vi også klare å erkjenne at vår sanne natur som mennesker er kjærlighet.”

– Andrew Cohes


“Hjertet er som en hage. Du kan dyrke medfølelse eller frykt, hat eller kjærlighet der. Hva slags frø vil du plante?”

– Buddha

“Innerst inne vet du godt at det finnes bare en eneste magi, en eneste kraft, en eneste frelse – og det er å elske”

– Hermann Hesse

“Vår største gave er ikke at vi aldri faller, men at vi reiser oss igjen hver gang vi faller.”

– Anonym

“Ord har makt til å ødlegge eller helbrede. Når ord er både sanne og vennlige, kan de forandre vår verden.”

– Buddha

“En munk spør: “Finnes det noe mer mirakuløst en naturens mirakler?” Mesteren svarer: “Ja, din bevissthet om naturens mirakler.”

– Angelus Silesius

“Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin egen kunnskap, men leder deg til skattekisten I ditt eget hode.”

– Kahlid Gibran

“Den kloke ser kunnskap og handling som en enhet.”

– Loka Bhavantu

“Dersom du ønsker å påvirke mennesker, så finn ut hva de virkelig ønsker, og vis dem hvordan de kan få det”

– Herb Cohen

“Du kan lese alle de bøkene du vil.

Det som utgjør en forskjell, er din vilje til å se deg selv I speilet.”

– Laura Schleshinger

“Mindre dyktige ledere ser seg selv I speilet når det går bra.

Når det går mindre bra, ser de ut av vinduet for å finne årsakene.

Dyktige ledere ser seg selv I speilet når det går dårlig.”

– Jim Collins

“Kriteriet på god ledelse er ikke å presse dyktighet inn I mennesket, men lokke det fram, for dyktigheten finnes der allerede.”

– John Buchen

“Det er ingenting som bare er positivt eller negativt. Det er vår egen tenkning som gjør det til dette.”

– William Shakespeare

“Hvert individ opplever en særegen psykologisk verden på grunn av sin særegne tankemåte.

Tankene dine avgjør hvordan du opplever verden.

De kan gjøre en himmel om til et helvete og et helvete om til en himmel.”

– John Milton

“Du kan tro du kan, og du kan tro du ikke kan.

I begge tilfeler har du rett!”

– Henry Ford

“Målet med utdanning er å etterlate mennesket I en tilstand hvor det hele tiden stiller spørsmål.”

– M. Creigton

“Det store målet I livet er ikke kunnskap, men handling.”

– Thomas Henry Husley

“Livet er rare greier. Hvis du nekter å akseptere annet enn det beste, får du det ofte.”

– W. Sommerset Maugham

“Ting forandrer seg ikke. Vi forandrer oss.”

– Henry David Thoreau

“Enhver handling har en tanke som opphav.”

– Ralph Waldo Emerson


“Mennesket er sin tro.”

– Aston Tsjekov

“Ingen ting har annen makt over meg en den makt jeg gir det med min bevisste tanke.”

– Anthony Robbins


“Befolkningens sunnhet er I virkeligheten det grunnlaget hele dens lykke og styrke som stat hviler på.”

– Benjamin Disraeh

“Gjør alt du kan – med alt du har I deg – hvor enn du er.”

– Theodore Roosevelt

“Mennesker er ikke resultat av omstendigheter. Omstendighetene er resultat av mennesker.”

– Benjamin Disraeli