Vigdis

Pedagogisk leder

Hisøy

I denne barnehagen får vi tatt i bruk hele nærmiljøet, selv med de minste.

Det å ta i bruk naturens ressurser med skog og sjø som nærmeste nabo, gir grobunn for kreativitet, undring og skaperglede. Vi har en allsidig hverdag hvor barna har stor medbestemmelse på sin dag og sine aktiviteter.

Min opplevelse er at hele personalgruppen jobber for å gi hvert enkelt barn en god dag og gode opplevelser.

Samtidig er det godt å være en del av et stort åpent fagmiljø hvor vi tør å drøfte, reflektere og involvere hverandre i fag og pedagogikk. Det er også godt å være ansatt der en får kompetanseheving og påfyll.

Det som gir meg en spesielt god følelse er når jeg går hjem fra jobb og vet at jeg virkelig har «sett» alle.