Stine Andersen, Ped.leder

 

 

 

 

Å jobbe i en barnehage som vektlegger små barnegrupper gir meg som pedagog et flott utgangspunkt til å jobbe godt med de aller minste barna. Her får vi et godt og nært samspill og det blir lettere å tilrettelegge for hvert enkelt barns utvikling, omsorg, lek og læring.

 

At Soria Moria vektlegger anerkjennende kommunikasjon setter jeg stor pris på da jeg mener at barn trenger genuint tilstedeværende voksne. Den gode dialogen og samspillet med barn gir meg mye i jobben.

 

At barna har egne tilknytningspersoner den første tiden i barnehagen er viktig for å skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, slik blir små barn trygge fortest mulig.

 

Jeg trives godt sammen med medarbeiderne mine, det er et hyggelig klima, vi er positive, fleksible og står på.