Steffen Årstad Høyland, Ped leder

For meg er grunntanken om å lære barna å ta vare på naturen viktig. Soria Moria har en tydelig profil der friluftsliv, skog, sjø, dyr og miljø kommer tydelig fram.

«Samtidig er det en barnehage der barna settes i fokus!»

Det gode samspillet mellom barn og voksne, barns medbestemmelse og der barnas følelsesliv blir vektlagt skaper et godt utgangspunkt for at jeg trives på jobb. I Soria Moria er det en positiv gjeng som jobber, det er tydelig ledelse og gode gjennomarbeidet retningslinjer å jobbe etter. Vi er et stort tverrfaglig team som utveksler erfaring og kompetanse, slik utvikler vi oss hele tiden til beste for barna.