Sonia Thorbjørnsen

 

 

Jeg tenker at noe av det som er mest spesielt med Soria Moria, er måten vi snakker med barna og hverandre på.

Anerkjennende kommunikasjon, friluftsliv, stell av dyr og hage, muligheten for kreativ utfoldelse ute og inne, er også viktig for meg i jobben min. I Soria Moria får jeg jobbe med kolleger som er genuint engasjert i arbeidet sitt. Vi trives med oppgavene våre, og dagen preges av positivitet og omsorg.

Aller best liker jeg å undre meg sammen med barna på tur eller i aktiviteter. Man vet jo aldri hvor nettopp denne stien fører hen…