2015-08-28 14.24.14

I Soria Moria barnehagene har vi fokus på hele mennesket og på samhandling med hverandre og med miljøet som omgir oss. Jeg setter stor pris på vektleggingen av friluftsliv og turer med barna, hvor jeg får mulighet til å være sammen barna ute i naturen, enten ved sjø eller i skogen. For meg passer det midt i blinken å kunne jobbe utendørs.

Jeg setter ekstra stor pris på at Soria Moria barnehagene har fokus på barns helse -både psykisk og fysisk, siden dette er forebyggende helsevern på et tidlig stadium.

Jeg liker å fordype meg sammen barna når jeg har jobbegrupper med psykisk helse som tema, og kan bruke ulike typer arbeidsverktøy sammen dem. Det er fint å sette seg ned sammen barna og lese høyt sammen dem. Ute på tur kan vi utfolde oss med f.eks. å bygge hytte med kvister og det man finner ute i skogen. Setter også pris på å stelle for dyra sammen barna og lære de om samspill med dyr.

Arbeidsmiljøet vårt er godt, vi er positive til hverandre som de ulike mennesker vi er, og jobber som et team. Vi kan være åpne med hverandre og det er rom for å være seg selv. Vi har et sosialt miljø, med felles sosiale sammenkomster.