2015-08-21 11.03.19

 

Det jeg liker best å gjøre med barna er og være ute på tur. Barna er ofte glade og nyter å være ute i all slags vær, bare det blir tilrettelagt for dem. Jeg synes det er veldig bra at barna har mulighet til å være sammen med dyr og være med på dyrestell. Slik lærer barna å ta ansvar og at de skal ta vare på dyra og behandle dem med respekt og omtanke.

I Soria Moria er det høyt fokus på barns trygghet og sikkerhet!

Samtidig får de mulighet til utvikling og læring ved å være med på mange forskjellige turer i skog og mark, båttur,  busstur eller tur i nærområdet.