Roberta Dahl Førskolelærer

Å lære barna å sette pris på naturen ved å bruke den mye, og bruke god tid til å lære om den, er viktig for meg. Naturen gir ro og harmoni som er godt for kropp og sjel, og dannelse av hele menneske.

Gjennom lek og nysgjerrighet ønsker jeg å gi barna et brennende ønske for livet, og alt som er rundt dem. Jeg deler gjerne min kunnskap med barna om, miljø, dyr, planter og vekster mm.

I Soria Moria blir alle inkludert og en blir fort en del av fellesskapet.

Vi har et felles mål, å gi barna det beste! Jeg er glad for å være en del av Soria Moria som gir meg muligheten til å bidra til beste for barn.