Ragnhild Hurv Pedleder

Vi har blant annet fokus på det estetiske miljøet som danner hele mennesker, og friluftsliv som bygger den motoriske grunnmuren. Dette er for meg det viktigste vi kan gi barna som grunnlag for videre utvikling.

Vi jobber etter felles retningslinjer med en gjennomtenkt pedagogikk med klare mål og arbeidsmåter. Dette gir trygge, stabile og faste rammer som er bra å være en del av, både for oss ansatte og barna.

Det jeg liker spesielt godt med Soria Moria, er friluftsprofilen der barna får oppleve naturen og utfordre og mestre motoriske utfordringer i all slags vær til skogs og til sjøs, gir oss.