Ansatt_ikke_bilde_enda_Soria_Moria_Barnehager

 

I Soria Moria er det en gjennomtenkt grunntanke bak hvordan barnehagene skal være. Det er godt å jobbe i et estetisk og  ryddig miljø. Som ansatt vet vi som jobber i Soria Moria hvordan eller hva som er forventet av en.  Vi har et godt arbeidsmiljø og vi er en sammensveiset gjeng. Det er glede og latter i hverdagen.

Barn og foreldre tas på alvor. Vi strekker oss for at hver enkelt skal ses hver dag, og at alle barn skal få en barnehagehverdag som er så god og innholdsrik som mulig. Vi tilpasser aktivitetene i forhold til alder og modning. 

Siden Soria Moria er frilufts barnehager, er barna mye ute i all salgs vær, de får kjenne på elementene og blir kjent med hvordan kroppen reagere f.eks. på kulde.

Dyrestell og hagestell gir barna godt kjennskap til dyr og hage. De lærer litt om planters utvikling fra frø til ferdig plante. Hva som kan spises og at vi tar vare på det som vokser rundt oss. Å være sammen med dyrene er godt for både barn og voksne. Ro, empati, lese kroppsspråk, ta hensyn er noen viktige momenter ved dyrestell.

I Soria Moria får barna et trygt sted å være med mange gode og spennende opplevelser. Foreldrene blir hørt på innspill og vi strekker oss langt for et godt samarbeid.