Monica_Nyhaven_Soria_Moria_Barnehager

Pedagogisk leder / Tillitsvalgt

Eydehavn

Det å være i Soria Moria gir meg mulighet til å være mye ute og det trives jeg med.

Det er et godt samarbeid mellom alle de forskjellige avdelingene og det betyr mye. Jeg syns det er flott å få oppleve og utforske naturen sammen med barna i små grupper. For meg betyr satsingen på natur og miljø, samt fysisk aktivitet veldig mye.

Vi har god tid og hvert barn blir sett og hørt.

Det er et godt faglig miljø her og mange gode kolleger.