Merete Kjendlie Pedleder

Jeg har valgt denne barnehagen bevisst både i forhold til meg selv og vårt barn.

Barnehagen har en tydelig profil og identitet.

Her får jeg jobbet med verdier og tradisjoner som er viktig for meg å bringe videre i arbeidet med barn. Det være seg blant annet å bake, fiske, plukke bær, sylte, følge årets rytme, stelle for dyra og ta i bruk alle naturens ressurser. Dette gjør til at vi får innholdsrike og variert opplevelser hver dag i skogen, i hagen, eller på sjøen.

Barnehagen er i høyeste grad en læringsarena for liten og stor, å jobbe et år i barnehage har gitt meg mer en tre år på skolen.

Jeg gleder meg til hver eneste dag på jobb.