Malene Lysell Hermansen

 

 

For meg er det flere elementer som ligger til grunn for mitt valg av arbeidsted.  Jeg synes satsningsområdene som friluftsliv, dyrehold og miljøvern er spennende. Jeg brenner ekstra for friluftsliv og alle mulighetene man har til gode felles opplevelser hele året, som binder oss sammen med barna.

Soria Moria har også en unik oppfølging av hvert enkelt barn, barnet blir sett for den det er, blir møtt og tatt i mot som seg selv og gis utfordringer som passer det enkelte barn.

 Det er når man behandler barn ulikt, at man i virkeligheten gir dem mest mulig lik behandling. Da blir hvert enkelt barn sett utfra sine iboende ressurser og utfordringer.

I Soria Moria har man mulighet til å undre seg sammen med barna, og tid til å sette seg ned med en liten gruppe barn og filosofere over ting som skjer i nuet. Som for eksempel hvorfor maurene bygger maurtuer osv.. Å høre barnas tanker og meninger synes jeg er spennende, og videre finne svarene sammen med barna. Denne arbeidsformen synes jeg er inkluderende og givende i mitt arbeid. Det at man får jobbe på tvers av aldersgruppene, synes jeg også er en flott egenskap i Soria Moria.

Barna får danne vennskap på tvers av alder, og dette blir tatt hensyn til i den pedagogiske planleggingen.

Den siste gode grunnen til at jeg ønsker å jobbe i Soria Moria, er personalutviklingen. Personalet har stadig faglige debatter og diskusjoner. Ny kunnskap blir integrert på møter og i samtaler. Personalet blir godt fulgt opp av styrer, og er i stadig personlig utvikling. Dette synes jeg virkelig er kjempe bra, man får kommet seg litt ut av sin komfortsone og kjenner på mestring. Virkelig flott, synes jeg!

Uteområdet er flott og utformet som en skog. Det gir oss utallige muligheter; alt fra små gode samtaler med enkeltbarn, til høytlesning under en grein. Barna får også kjenne på å leke variert, ‘’manglende lekeapparater’’ gir god grobunn for fantasi og utvikling av fantasi. Jeg ser stadig vekk at barna finner nye bruksområder for alt de finner på sin vei. Det synes jeg interessant å observere.