Lene kristin

 

Jeg setter veldig stor pris på at Soria Moria er en barnehage som tør å være i utvikling, hele tiden, som ikke stagnerer og sier det er godt nok. At jeg hele tiden blir stilt krav til som ansatt og får lov å videreutvikle meg. For meg er det også viktig at barnehagen har et stort fokus på anerkjennende kommunikasjon og viktigheten av den.

Å få lov til å undre seg sammen med barna, å høre deres tanker og ideer, å få tilgang til deres verden er noe av det mest spennende som finns.

Et av våre satsningsområder er: «I valgte estetiske omgivelser danner vi hele mennesker»det sier noe om helheten, at det ikke er likegyldig hvordan det ser ut rundt oss og det sier noe om helheten rundt barnet, leken, evne til empati, selvfølelse, selvtillitt osv. At vi som ansatte i barnehagen er med på å forme hvert individ. Det sier noe om påvirkningskraften vår og det gjør meg ydmyk og stolt over å få jobbe i barnehage.

Medbestemmelse for barna ser jeg på som viktig, at barna blir sett og hørt, at barnas meninger betyr noe og blir tatt på alvor  Jeg synes det er viktig å formidle til foreldrene viktigheten av lekens plass i hverdagen og at Soria Moria er en barnehage med kvalitet i alle ledd, fra mat, friluftsliv, dyrestell og  kommunikasjon med mer.

Jeg har jobbet i andre barnehager tidligere og har ingen problemer med å anbefale Soria Moria til andre foreldre eller personer som vurdere å søke jobb. Det helhetlige synet på ansatte, barn og foreldre gjør at Soria Moria barnehage er et godt sted å være!