Helene Tveit

Ped. Leder

Arendal

 

 

Jeg synes barna i Soria Moria får mange flotte opplevelser gjennom friluftsliv og dyrestell. De lærer og erfarer mye vi ikke kan få til inne eller ute på lekeplassen.

 Jeg liker godt å gjøre ulike aktiviteter med barna, en til en eller i gruppe.

Vi har et solid pedagogisk miljø som gir mulighet for utprøving av nye ideer og utveksling av erfaringer både internt og på tvers av barnehagene våre.