Ewa

Førskolelærer

Hisøy

Jeg synger ofte med barna. Jeg leser mye med dem, og går gjerne på tur til dyregården vår. Det er spennende å se barna oppleve nærheten og samspillet med dyrene våre. Derfor liker jeg spesielt godt satsningsområde nummer 3;Miljø, stell av dyr og hage. Det er gøy å se dem oppdage og undres over småkryp, fugler, stein og planter i nærområdet.

Jeg setter vektlegger også kommunikasjon, språk og tekst. Benevning, bruk av konkreter, dialog med barna, sang, rim og regler hører med.

Typisk for Soria Moria er at vi hjelper hverandre og støtter hverandre både i daglige situasjoner i barnehagen og i de krevende livssituasjoner.