Ellen_Solbergsengen_Soria_Moria_Barnehager

Fagarbeider

Eydehavn

For meg betyr de gode tradisjonene som blir tatt vare i Soria Moria veldig mye, også det at vi er mye ute og bruker naturen er flott.

Jeg er spesielt glad i å synge sammen med barna.

Å være tilstede i garderobesituasjon gir meg mye i forhold til hvert barn. Jeg gleder meg til hver dag.. Satsingen på natur og miljø er viktig, dyrestellet er berikende. At barna får være med på matlaging, og at de ikke behøver å ta med mat, men får alt de trenger i barnehagen er verdifullt. Gode kollegaer og det å få være sammen med barn gjør arbeidsstedet mitt til et sted jeg liker å være.