Elisabeth

Ped. Leder

Arendal

I Soria Moria legger vi vekt på å møte barna der de er. Barn trenger utfordringer, men også mye trygghet og omsorg, og for meg er det viktig å alltid ha et ledig fang.

Barna har varierte dager, vi legger vekt på allsidighet og variasjon, men også at hver enkelt skal få delta på egne premisser og i eget tempo.

Jeg liker godt å fordype meg i aktiviteter med små grupper, og å oppleve når undringen og fantasien utfolder seg.