Elin Skjulestad

 

Det som er spesielt bra med Soria Moria er at det er en bevisst og målrettet pedagogikk som er synlig i hverdagen for barn, foreldre og personalet.

Soria Moria barnehage skiller seg ut fra andre barnehager ved å ha fokus på fysisk utforming og alternative måter å drive barnehager på. Dette gjør hverdagen både spennende og utfordrende for oss som jobber her! Spesielt interessant er det å jobbe i en barnehage som satser på natur og friluftsliv.

Med buss og båt får barna varierte erfaringer og opplevelser fra naturen hver dag.

Jeg kan anbefale Soria Moria barnehage til alle foreldre som ønsker at barna sine skal få mange gode opplevelser i skog og sjø, samt møte voksne som tar deres barn på alvor og har fokus på vennerelasjoner, gjensidig respekt og anerkjennende kommunikasjon. Det å jobbe i en barnehage der anerkjennende kommunikasjon er selve grunnpilaren i pedagogikken vår er spesielt viktig for meg. Barna våre er fremtiden og det viktigste vi har!

Vi oppdrar barn med humor, glede, omsorg og respekt –  i flotte omgivelser og med kolleger som er engasjerte, positive, som prøver og feiler – og prøver igjen…

Hver dag lærer vi noe nytt, ser nye muligheter, og utvikler oss videre.

Hver dag i Soria Moria er for meg en eventyrlig reise….