Elin Garstad

For meg er det viktig at hvert barn opplever å bli sett og hørt.

Jobben vår er å gi nok tid, trygghet og omsorg slik at barnet bygger et positivt selvbilde og kan møte utfordringer i livet.

Aller best liker jeg rolige kosestunder med barna på fanget. Da kan man være i øyeblikket og opplever barnas undring og refleksjon på en annen måte enn i fart og lek.
I Soria Moria er det en tanke bak alt. Gjennom struktur og bevissthet samarbeider vi til barnets beste.

Ofte tenker jeg at jeg skulle ønske jeg hadde vært barn i Soria Moria selv!