Eiri_Sataslotten_Stene_Soria_Moria_Barnehager

Assistent

Eydehavn

Jeg er selve veteranen i Soria Moria og har vært med siden Linda og Bjørn Inge startet familiebarnehage i 1995.

Jeg jobber i Soria Moria fordi jeg hele tiden må strekke meg som menneske og fordi vi har et godt arbeidsmiljø.

Å jobbe med barn gir livsglede, de får fram alvor og humor og krever at en er tilstede. Soria Moria har høy standard på ute- og innemiljø, og vi har en fantastisk atmosfære å oppholde oss i.