Cathrine Salomonsen, Pedagogisk leder

Soria Moria er en barnehage som samsvarer med mine egne verdier.

Jeg liker godt å være i aktivitet ute og inne sammen med barna. Dyra spiller en sentral rolle i det pedagogiske arbeidet, og barna er med på det daglige stellet og lærer seg å ta vare på, ha omsorg for og vise hensyn til flere enn seg selv. I samspillet med dyra vektlegger jeg å lære barna kroppsspråk, stemmebruk og kunnskap om dyrene og samspillet mellom dyr og mennesker.

Når jeg kan ta frem gitaren eller dramatisere eventyr med barna, kjenner jeg at jeg har verdens beste jobb!

«For foreldre som skal velge barnehage, kan jeg bare si: Soria Moria er et sunt valg!»

Hverdagen og pedagogikken er nøye gjennomtenkt, og vi er stort fag team som er profesjonelle og leverer høy kvalitet slik jeg ser det.  Vi tilstreber at barna skal bli sett, hørt og møtt hver dag.