Britt_Botterli_Jacobsen_Soria_Moria

Fagarbeider

Arendal

I Soria Moria er det orden og struktur, det er en god oppfølging både av barn og voksne. Vi har en variert hverdag, med masse gode, spennende og opplevelsesrike turer.

Barna får være masse ute og lærer seg å like naturen i all slags vær og til alle årstider.

Soria Moria er ikke en tradisjonell barnehage, her blir det lagt vekt på enkeltpersoner og hvert barn blir sett. Det at det er små grupper gjør at hverdagen blir god. I Soria Moria satses det på anerkjennende kommunikasjon og det er verdifullt. Jeg føler at jeg i mitt arbeid her får frem det beste i meg.