2015-08-10 14.01.43

Jeg er veldig glad i å lage ting sammen med barna og å være på tur sammen med dem. Det er spennende å få ta del i deres nysgjerrighet og undring over verden omkring dem. Det er vanskelig å ha en favoritt blant satsningsområdene våre, men jeg synes det er veldig viktig at barna får mulighet til å gå i dybden når det gjelder det å ta inn over seg og fordøye, kunst og estetikk.

I Soria Moria har vi et godt arbeidsmiljø. Vi hjelper og støtter hverandre. Selv om jeg er relativt nyansatt, blir jeg hørt og inkludert.

De ansatte er virkelig villige til å gjøre noe ekstra for hvert enkelt barn. Det stopper liksom ikke ved det som er nødvendig.

I Soria Moria har vi en visjon og en filosofi som vi følger. Praksisen er ikke statisk, men endrer seg i takt med hvordan organisasjonen og vi ansatte utvikler oss. Jeg er glad for å jobbe i så vakre omgivelser med et personale som representerer profesjonalitet og allsidige ferdigheter og erfaringer.