Bjørunn

 

Det gode med å jobbe i Soria Moria Barnehage er nærheten og utnyttelsen av naturen i hverdagen.

Det gir muligheter til utforskning, glede, fysiske utfordringer og barna blir tidlig lært til å tenke miljø. Jeg er også veldig glad for fokuseringen på annerkjennende kommunikasjon, det å arbeide med det som er positivt å legge vekt på dette i hverdagen er en berikelse for barn og voksne. Jeg er også så heldig at jeg får arbeide med «tegn til tale» og det er inspirerende. Barnehagen er en naturperle hvor barna hver dag lærer å forholde seg til dyr og planter. Vi har ikke lekeapparater for det finner vi hele tiden i naturen rundt oss.

Det gode forholdet som også er mellom oss voksne gjør at Soria Moria er et godt sted å være for små og store.