Bente Andersen, Eydehavn Ped. Leder

 

Måten vi snakker sammen på smitter – både mellom barn og voksne. Det gode arbeidsmiljøet og mye framsnakking, gjør at vi er trygge på hverandre og tør å utfolde oss og være kreative – store som små.

I Soria Moria er det hele tiden fokus på kvalitet i alle ledd. Vi er stadig på vei til å bli enda bedre!

Uteområdet vårt er gull med store variasjoner og mange muligheter. Vi har ikke lekeapparater, så barna må bruke fantasien hele veien.

Jeg jobber mest med de yngste, og da synes jeg trygghet og omsorg skal stå sentralt i det daglige arbeidet.