Audhild Richter Assistent

Jeg jobber med de yngste i barnehagen, og liker godt å sitte på gulvet sammen med barna og gi dem trygghet, omsorg og gode opplevelser. Jeg liker også godt å være ute i naturen, og synes det er flott at Soria Moria barnehagene legger stor vekt på natur og friluftsliv. Vi har flere satsningsområder i barnehagen. Jeg liker spesielt godt satsningsområde nummer 1: ” I valgte estetiske omgivelser danner vi hele mennesker” For meg betyr det at man har en omsorgsfull og oppmerksom holdning til det man gjør, at man støtter barna i å få en sunn og god balanse mellom det å utvikle god selvfølelse og god selvtillit. At vi møter barna med respekt og likeverd, slik at de selv kan utvikle evnen til å vise respekt, ta hensyn, vise toleranse og løse konflikter på en god måte. I Soria Moria jobber vi godt sammen og har det gøy, og det smitter også over på barna.