Anne_Skeimo_Vedal_Soria_Moria_Barnehager

Fagarbeider

Arendal

Soria Moria er en utviklende barnehage med mye fokus på naturopplevelser. Gjennom de daglige turene våre lærer vi om miljø og naturen.

Jeg trives med å plukke bær, granske alle ting vi finner på turene våre sammen med barna.

Sang, bibliotekturer, skape kunst, aketurer om vinteren, arbeidet med natur og miljø er viktig for meg og for Soria Moria. Alle barna får i sitt tempo delta på mange forskjellige aktiviteter. Samhørighet og et utrolig godt miljø gjør det godt å være her.

Jeg er glad for at jeg får være med på å gi barna en god hverdag og gleder meg over at de ser frem til å være i barnehagen.