Anne Grete Vefald Pedleder

 

Summen av alt som skjer og blir gjort gjør at Soria Moria er et flott sted å være både for barna og for de voksne.

Det er et godt samhold og det gir gode arbeidsdager, noe som i høy grad kommer barna til gode. Barna er i fokus og blir tatt på alvor, de har mange muligheter i hverdagen som en ikke finner i andre barnehager. Vi har en fantastisk natur rundt oss, vi har tilgang til egen buss og egen båt og vi har dyr som barna får være med på å stelle.

Det faglige blir prioritert, det er mange pedagoger, noe som gir et godt faglig miljø, vi lærer og inspirerer hverandre.