hjside

 

Av pedagog Jeanett Brimsø og styrer Elin G. Skjulestad

Alle Soria Moria barnehagene er med i Arendal kommunes realfagsprosjekt. Her er et eksempel på en typisk realfagsaktivitet i barnehagen.

Rammeplanen sier: «Vi skal legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike type mål, målenheter og måleredskaper og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid.» s:49

Den sier videre: « personalet skal resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning.» s:49

Vi ville veie ute på barnehage området vårt, så vi bestemte oss for å lage vår egen vekt slik at vi kunne veie det vi ville. To trær med passende avstand mellom ble stedet vi ville etablere vår nye vekt. En pinne ble bundet på tvers mellom trærne. Etter dette så tok vi og bandt en pinne den andre veien over den første pinnen, og festet denne med en tråd som vi ikke tok på så stramt. Til slutt hang vi en krok på hver side slik at vi kunne enkelt henge håndtaka på bøttene våre på.

Nå var det bare å veie i vei! Barna syntes dette var kjempespennende!! Hva veier mest? Sand eller stein? Blader eller kongler? Hva veier minst? Hva veier like mye? Hvor mye sand må det oppi bøttene for at det skal bli lik vekt og for å få pinnen til å stå rett.

Barna løp for å finne ulike ting som de fikk nye erfaringer med når det gjaldt måleredskap, vekt, antall og volum. Nå skal vi lage en vekt som er mer robust, og som kan stå på uteområdet vårt hele tiden, slik at barna selv kan opprettholde sin nysgjerrighet. Slik kan vekten som redskap føre til nye refleksjoner, filosofier og pirre barnas nysgjerrighet videre på uteområdet vårt ….

Husk å søke barnehageplass innen 1. mars. Kontakt oss gjerne om du ønsker å besøke barnehagen – vi viser dere gjerne rundt og tar gjerne en prat med dere før dere legger inn endelig søknad!