Soria Moria barnehager er aktive bruker av det store internett. Vi vet at data og internett er kommet for å bli, og for våre barn – så vil de og allerede er – innbyggere av cyberverden. Det er vi voksne som må lære, oppdatere oss og bli bedre med alle disse mulighetene som ligger der ute og venter på å bli oppdaget. Samtidig ser vi at det er fornuftig og ikke minst viktig, å være bevisste og lære opp barna i både nettvett, fornuftig bruk og sikkerhet.

Vi observerer at alle (nesten) våre ansatte for eksempel har en Facebook-profil, som også foreldrene til barna i barnehagene har. Dette skaper nye arenaer, og det er mange momenter å ta hensyn til i valg av arenaer, private eller ikke private sfærer. Vi velger å legge vår Facebook-side her på vår Soria Moria nettside, slik at du gjerne kan følge med oss der. Den oppdaterer vi ofte flere ganger ukentlig, fra de ulike barnehagene.

Etter hvert håper vi også at vi har mange bidragsytere under Aktuelt på hjemmesiden vår, som for eksempel barnehagelærere, styrere med flere. Dette er fordi vi ønsker å ivareta hjemmenes ønsker om innblikk i vår hverdag, og ønskene fra våre ansatte om å dele av de gode og spennende opplevelsene vi har hver eneste dag. Kommunikasjon er alt. Det er i møtet mellom mennesker kvalitet og samspill oppstår. Sosiale medier er kommet for å bli.

Soria Moria bruker mange ulike nettjenester og det som gjør kommunikasjon enklere, raskere og interessant. Vi mangfoldiggjør i dag våre virksomhetsplaner og årsplaner i papir form, og håper at vi kan være så miljøvennlige som mulig, ved at mange foreldre velger nettversjonen i fremtiden.

Alle foreldre må godkjenne og signere på egne avtaler om bildebruk på nett eller annen utgivelse.

Vi publiserer aldri bilder som ikke er godkjente.