Tidlig innsats i barnehagen, handler også om miljøbevissthet og barnehagens bidrag for å gi barna kunnskap om bærekraftig utvikling. I Soria Moria barnehagene lærer barna hver dag om ansvaret vi mennesker har for å ta vare på vår felles jord. Alle kan gjøre litt, og til sammen utgjør vi en stor forskjell.  Både dyra og hagen har egne leveregler i barnehagene våre, vi sorterer all søppel og har et bevisst forhold til gjenvinning og returordninger. Hver barnehage har også sin egen Hundremeterskog i nærmiljøet. Vi ønsker at barna skal bli glad i hundremeterskogen sin, kjenne en tilhørighet til skogen, og få et ønske om å ta vare på den.

I virksomhetsplanen for barnehagene våre står det: « I en barnehage hvor vi har et nært forhold til naturen, er det naturlig at barna også lærer å verne om, og ta vare på den. Prosjektet Grønt Flagg er et virkemiddel for at barna skal kunne være med å lære om, og bidra til, en bærekraftig utvikling».

Prosjektet Grønt Flagg er et samarbeid med Nettverk for miljølære, og administreres av Læringssenteret under Utdanningsdepartementet. Grønt Flagg er en internasjonal ordning som i dag finnes i 58 land, og involverer godt over 12 millioner barn.

Hvert år evaluerer vi prosjektet, og ny handlingsplan utarbeides for videre arbeid.

Soria Moria fikk flagget første gang våren 2010.