I Soria Moria Barnehager har vi hele tiden hatt et bevisst forhold til miljøet rundt oss. I en barnehage hvor vi har et nært forhold til naturen, er det naturlig at barn også lærer og ta vare på og verne om den.

Vi har tro på at omgivelsene barnet oppholder seg i, er av stor betydning. For barnets estetiske utvikling. Derfor er det et bevisst valg hvordan ute – og innemiljøet er utformet. Vi ønsker at alle sansene til barna skal tas i bruk, i løpet av barnehagedagen.