I hjertet av Sørlandet ligger FN-byen Arendal, en liten by i internasjonal sammenheng, men med sterk internasjonal karakter. Arendal har i dag 43 700 innbyggere og er fylkeshovedstaden i Aust-Agder.

Byen og landsdelen er i dag kjent for høyteknologisk næringsliv og et rikt kultur- og festivalliv gjennom hele året. Det maritime preger byen. Historisk er dette representert ved seilskutetiden, i dag gjennom fritidsbåtindustri og et rikt ferie- og båtliv.

Fakta om Arendal

Areal

Areal: 272 km2, herav 55km2 øyer.
Landareal: 254 km2
Ferskvann: 18 km2
Jordbruksareal: 19 km2
Skogsareal: 180 km2
Bebygd areal: 20 km2

Ved kommunesammenslåingen med Hisøy,Tromøy, Øyestad og Moland i 1992 økte arealet i Arendal 20 ganger.

Befolkning

43 459 innbyggere (1. kvartal 2013)

Folketallet i Arendal var ved utgangen av 1.kvartal 2013 registret til 43459. Veksten fra årsskiftet var 123.

Fra 1.kvartal 2012 til 1.kvartal 2013 var veksten 588 innbyggere.
I kvartalet var det 120 fødsler og 110 dødsfall.
Det flyttet 457 personer til kommunene, mens det flyttet 344 personer fra kommunen.
Kommunen kjennetegnes av stabil befolkningsvekst. I januar 2007 var folketallet 40057.

Politisk styring

Arendal styres etter formannskapsmodellen. Bystyret har 39 medlemmer.
Det politiske flertallet for perioden 2015-2019 er formalisert samarbeid mellom Ap, Krf, Sp, V og SV.

Ordfører: Robert Cornels Nordli (Ap), varaordfører: Terje Eikin (Krf)

Kommunens organisasjon

Rådmann: Harald Danielsen
Antall ansatte: Ca. 3000 fordelt på 2275 antall årsverk

Næringsliv

Arendal har 21 575 arbeidsplasser. Dette utgjør 45% av arbeidsplassene i Aust-Agder.

Hovedvekt av sysselsetting innen offentlig sektor, reiseliv/kulturbasert næring, offshore/teknologi og handel

 

Miljø

Arendal er Norges første klimanøytrale kommune og medlem av Climate Neutral Network, FNs miljøprograms (UNEP) satsing på klimanøytrale land, byer, bedrifter og organisasjoner. Arendal er vertsby for Norges største FN-virksomhet, – UNEP/GRID-Arendal som er tilknyttet FNs Miljøprogram. Et formelt samarbeid er etablert gjennom FN-byen Arendal.