Dukkelise_Soria_Moria_Barnehage[1] - Kopi

I Arendal kommune er det et hovedopptak, og fortløpende opptak dersom det er ledige plasser. Du kan ikke søke direkte til oss, men søke digitalt via Arendal kommunes nettside. Se her.

Opptak:
Eier foretar opptak med veiledning av styrer, dette i henhold til Lov om barnehager.
Deltids og fulltidsplasser blir tildelt ut i fra følgende kriterier:

I forhold til lovens § 9 er det prioritert opptak for funksjonshemmede barn så sant
disse etter sakkyndig vurdering har størst nytte av opphold i denne barnehagen.

Barnevernsbarn har også prioritet.

Etter dette som følger:
Opptakskrets: Eydehavn, Nesheim, Hisøy, deretter Arendal kommune.
For Soria Moria Arendal vil hele Arendal kommune være
prioritert område.

Opptakskriterier:

1.  Oppbyggingen av barnegruppen, alder og kjønn.
2.  Ansattes barn
3.  Søsken
4.  Barn som allerede har plass.

Hovedopptaket
for barn som ønsker å begynne 1.august er satt til 1.mars,
barnehagen følger
kommunens frister og retningslinjer. Barn som har plass fra før og som vil gjøre
endringer i plasstilbudet må søke digitalt via Arendal kommune sin nettside. Se her.

Det tildeles plasser fortløpende ellers i året om barnegruppa ikke er full.
Opptaket gjelder fram til barnet begynner på skolen.

Våre barnehager hører til under følgende oppvekstområder:

Tyholmen–> Stinta oppvekstområde

Slaabervig og Helsviga–> Hisøy oppvekstområde

Longum–> Moltemyr oppvekstområde

Eydehavn–>Moland oppvekstområde