kanin

Her er bilder av noen av dyrene våre. I tillegg til disse dyrene, har vi saltvannsakvarier i flere av barnehagene. Alle barna omgås dyrene i de ulike barnehagene.
Det er et mål at barna skal få en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Vi tror også at barna utvikler medfølelse sammen med dyrene.