Ko_ko_Soria_Moria_Barnehager

Våre åpningstider er:

 

Mandag til fredag:06:30-17:00

 

Åpningstider, utvidet:

Barnehagene har utvidet åpningstid, dvs. fra kl 06.30 til kl 17.00 i ukens
fem første dager. Innenfor denne åpningstiden kan foresatte benytte
9 timer sammenhengende.

 

Ferieavvikling:

Ferieavviklingen foregår slik at foreldrene setter opp ønske om ferie i minst tre uker sammenhengende i løpet av barnehageåret. (1.august-31.juli)

Hele juli mnd. er stengt så sant en ikke har søkt særskilt om enkeltdager.

Det kan, ved å henvende seg til styrer innen fristen som er 1.april hvert år, søkes særskilt om å benytte enkelt dager i juli mnd.

 

Dagspris for enkeltdager i juli er 256 kr pr. dag.

For foreldre som har innvilget inntektsgradert foreldrebetaling er det 154 kr. pr. dag. Det innvilges søskenmoderasjon for barn nummer to på 30%.

I juli mnd. er det barnehagen på Longum som er åpen.

Åpningstid i juli mnd. er 07.00-16.30.

 

Jul, påske og ferier:

Skal barnet ditt benytte seg av plassen i romjulen og mellomdagene i påsken må dere gi styrer tilbakemelding. Barnehagen vil stenge klokka 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Skjema vil bli delt ut i barnehagen (i årsplan). Slik ønsker vi å få en hensiktsmessig bruk av bemanningen.

Barnehagen har ikke åpent for barna julaften og nyttårsaften.

Ordningen kan forandres – eventuelt omgjøres til mer stengt om ikke dette
fungerer tilfredsstillende for foreldre, barn eller barnehage personell.

 

Planleggingsdager:

Det er fem planleggingsdager per år, regnet fra 1. august. Av disse blir 3 fastsatt i
årsplanen, 2 fastsettes underveis.


…Hvis du henter for sent…

Brudd på åpningstider, for eksempel for sen henting, blir behandlet som brudd på
vedtektene og vil kunne få følger heretter.