V E L K O M M E N

Vi har laget en virksomhetsplan som vi vil skal holde den røde tråden for oss i fem år til sammen. Samtidig skal organisasjonen være en del av samfunnet, og samfunnet rundt vil og skal påvirke. Thomas Hylland Eriksen sier i sin bok ”Øyeblikkets tyranni” at ”Den største knapphetsressursen for innbyggeren i et informasjonssamfunn, er gode filtre.”

Vi må altså øve oss på å ha gode filtre som hjelper oss å velge ut det som er verd å la seg påvirke av, og på hvilke måte alt det vi ikke kan velge bort skal påvirke oss. Vi ønsker, i samspill med omgivelsene og samfunn å skape » den gode barnehage.»

Hva er så ”den gode barnehage?” Barne- og familiedepartementet har skrevet et eget hefte som heter ”Den gode barnehage”. (barne og familiedepartementets skriv om kvalitetsutvikling q-1029.) Der understreker de tre punkter. ”Den gode barnehage er fleksibel og tilpasser seg alle barn.”. ” I den gode barnehagen møtes barn og foresatte med innsikt, åpenhet og forståelse.”. ”Personalet i den gode barnehage har yrkesglede og muligheter til faglig og personlig utvikling og vekst”. Barnehagen skal altså være en møteplass som møter barn, foreldre og personale med tilbud om omsorg og utvikling.

Slik skal vi skape den beste nåtiden vi bare kan klare.

I fem år framover skal vi bli enda bedre på dette. Virksomhetsplanen skal være arbeidsredskapet vårt. Tankene bak denne planen, skal være filteret vårt som hjelper oss å holde den røde tråden, og la samfunnets mangesidighet være en positiv framfor forvirrende faktor i vår utvikling. Vi vil gripe muligheter, ikke la oss drukne av utfordringer. Vi vil håpe og tro, og videreføre dette til barn og foreldre vi kommer i kontakt med. Verden har forandret seg, og den vil forandre seg de neste fem årene. Vi vil at vår barnehage skal være med på å forandre verden i positiv retning. Vi skal ta det beste fra de gode gamle dager, og sette det sammen med mulighetene som finnes i framtiden. Slik skal vi skape den beste nåtiden vi bare kan klare. Vi håper flest mulig vil være medskapere sammen med oss.

Det er mange gode grunner til å glede seg over at vi lever nettopp nå – den viktigste grunnen er at da får vi mulighet til å dele tiden vår med de menneskene som er her akkurat nå, og sammen med dem skape en enda bedre fremtid for de som kommer etter.

”For dine barn er ikke dine barn, men sønner og døtre av morgendagen.”

Soria Moria er spesiell. Man trenger ikke gjøre noe annet enn å åpne porten og la sansene føre deg videre. Uteområdene er unike – her er det ikke store områder som kun består av tørr sand. Soria Moria har et levende uteområde, dynamisk og i stadig utvikling.

Det er et godt bilde på barnehagens indre liv. Vi er en levende barnehage, med rom for forskjeller og i stadig utvikling. Akkurat som barnehagens uteområde trenger en harmoni mellom skog og hage, plasser i sol og plasser i skygge, plasser vi kan grave og rote og plasser vi må passe på, trenger vi en harmoni mellom personalgruppas personlige egenskaper.
Vi må ha ulike medarbeidere, slik at vi kan tilby barna et bredt spekter av menneskelige egenskaper. Noen ganger har de behov for lek og fart, andre ganger for et rolig og trygt fang. Noen ganger har de bruk for ”faglige utfordringer” i norsk, forming, naturfag eller musikk. Det hender ofte de trenger veiledning eller å bli satt krav til for å kunne tilpasse seg vårt sosialt komplekse samfunn. Det hender og at de bare har behov for at noen ser dem, og skjønner at livet kan være ganske komplisert og vanskelig – selv om man bare er 3 år. Da har de behov for å få anerkjennelse for at de er gode nok – mer enn gode nok – akkurat som de er, selv om de snubler og feiler litt. Noen av de ansatte er rågode på å bake og lage mat, noen er gode på å formidle ro og stemninger. Noen er gøye å le med, og noen er gode å gråte hos.

Den usynlige omsorgen som ikke setter synlige spor, er kanskje allikevel den som setter de viktigste sporene.

Alle medarbeiderne har flere av disse egenskapene, og som gruppe har vi alle egenskapene. Vi har personalgrupper som både enkeltvis og samlet sett innehar en kvalitet som vi er stolt av. Det er like viktig å få god trøst eller forståelse en dag, som det er å komme hjem og ha lært en ny sang. Den usynlige omsorgen som ikke setter synlige spor, er kanskje allikevel den som setter de viktigste sporene. Vi håper og tror vi er med på å sette spor hos barna Deres, spor som blir til stier de kan bruke senere i livet når de vil nå fram til andre mennesker.  Og klarer vi det, har vi ivaretatt vår viktigste oppgave.

Takk for at dere bruker Soria Moria