bilde1

I Soria Moria barnehagene har vi viktige tradisjoner som følger oss gjennom hele året, fra år til år. Dette er ikke tilfeldig: «På veien til å bli hele mennesker mener vi at det tradisjon og kulturarv er viktige elementer» Soria Morias virksomhetsplan s. 24.

Guttorm Fløystad er en inspirasjon for oss i dette arbeidet. Han sier blant annet at barna trenger røtter og vinger for å takle morgendagens samfunn. Røttene må vi ha for å kjenne at vi har tilhørighet og tilknytning. Vinger vil vi ha for å fly ut i verden, utforske, lære og eksperimentere.

I barnehagen er det nesten så vi kan se barnas røtter – hvordan de vokser seg større, setter seg dypere og blir sterkere fra år til år når vi markerer de ulike tradisjonene våre i barnehagen. Nå i juletiden har vi egne tradisjoner som julebord, Nissefest og Nissemarsj. Å gå nissemarsj som 4 åring er ikke det samme som å gå som 5 åring. Nissene i skogen, og nissesporene langs stien, oppleves kanskje litt skummelt for 3 åringen, mens for 5 åringen er det spennende og det inviterer til refleksjoner som de ellers ikke ville fått. Eventyrene i hverdagen er magiske for barna. For hvert skritt videre i utviklingen gror røttene litt dypere ned i jorden og vingene vokser seg større og tar sats for å fly litt høyere for å snappe noen nye utfordringer. Når vi flyr høyere og lenger bort, vet vi samtidig hvor vi kommer fra og hvor vi hører til. Røttene holder oss på plass. Da er vi trygge. Vi blir oss selv sammen med andre, og tradisjoner og kultur påvirker oss. I år opplevde kanskje 4 åringen julebordet i barnehagen som noe stort, og noe som var tradisjon for de største barna. Dette skaper en forventning om noe som kommer, og som de kan glede seg til når neste jul kommer. Da er det deres tur. I god julestemning og i tradisjonens tro ønsker vi å her dele litt av våre opplevelser. Så håper vi med dette å bidra til å rette fokuset på at julen handler om mer enn stress.

Med ønske om en god og tradisjonsrik jul

fra alle oss i Soria Moria Barnehagene

v/Elin G. Skjulestad

Styrer på Longum