IMG_0731

Skrevet av Anne Grete Vefald, Styrer i Soria Moria barnehage Rådhusgaten – en del av læringsverkstedet

I februar 1945 møttes Storbritannias statsminister Winston Churchill, partisjef i Sovjetunionen Josef Stalin og USAs president Franklin D. Roosevelt på Jaltakonferansen. Der ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon med den hensikt å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. I dag er 193 land medlem i Forente Nasjoner. FN-dagen feires verden over 24. oktober for å gjøre verden oppmerksom på deres arbeid.

FN jobber blant annet med å utrydde fattigdom og sult, at alle skal ha mulighet til god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønn, rent vann, mindre ulikheter, fred og rettferdighet. De jobber også med store klimaspørsmål, arbeid med økonomisk vekst og infrastruktur.

 1. oktober hvert år markeres altså FN-dagen hos oss i Soria Moria barnehage, slik som det gjør i mange andre barnehager og skoler rundt om i verden. Rammeplanen for barnehagen sier at en del av barnehagens samfunnsmandat omhandler at vi skal bygge barnehagen på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ha respekt for menneskeverd og naturen, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Gjennom hele året har vi i Soria Moria barnehage ett ekstra fokus på anerkjennende kommunikasjon og opparbeidelse av forståelsen for bærekraftig utvikling. Vi bruker naturen aktivt som en del av vår pedagogikk som friluftsbarnehage, noe som er med på å bidra til at barna utvikler en respekt for barnehagens uteområder, dyrene våre og naturen rundt oss der vi ferdes daglig. Vi vet at det vi omgis av i tidlig alder former oss som mennesker, og vi ønsker å lære barna å forvalte det vi omgis med respekt og med gode holdninger. I Soria Moria sine barnehager har vi som mange andre barnehager mange nasjonaliteter representert i barnegruppen. Vi har familier som beriker hverdagen vår som har sine kulturelle røtter og opphav land som Syria, Eritrea, Somalia, Mexico, Kurdistan, Canada, Nigeria, Romania, USA, Sudan, Thailand, Brasil, Russland, Tsjetsjenia, Makedonia, Kina, Filipinene, Vietnam, Iran, Irak, Polen, Hellas, Tyskland, England, Nederland, Spania, Island og Norge.

I forkant av markeringen av FN-dagen bruker vi tid på å fordype oss i barnekonvensjonen i forenklet utgave tilpasset barnegruppen. Vi bruker tid i samlingsstund på å vise frem bilder og gjenstander, hører på musikk fra andre land og henger opp flagg fra alle landene som er representert i barnehagen. Vi synger sanger på ulike språk, og smaker på frukt og mat fra andre land. Barna tover fredsduer og lager andre fredssymboler som vi henger opp til pynt. Vi har hatt foreldre som står opp kl 03.00 på FN-dagen for å lage mat som er tradisjonell i deres hjemland, slik at vi i barnehagen kan få smake.

Vi opplever det som spesielt betydningsfullt for barna som er flerkulturelle å ha ekstra fokus på deres bakgrunn denne dagen. Det å stolt kunne vise frem noe som assosieres med sin egen kultur, som sier noe barnas identitet som ikke kan forklares med ord.

Det handler om sanser når vi lytter til musikk, kjenner duftene av mat som bringer frem, men som for andre er annerledes og eksotisk. Vi lærer om spennende steder, ulike kulturer og gjør hverandre bevisst på at vi alle er forskjellige og at det er store forskjeller i verden.

Soria Moria barnehagene har også en tradisjon på å samle inn penger til ulike veldedige formål, som gjør at barna er med på å bidra til at andre barn har det bedre. At de får en utdannelse og kanskje en bedre fremtid. Vi har også samlet inn gaver som vi sender i julegave til barn som av ulike årsaker ikke har det like godt som vi har det.

Alt dette bringer oss sammen. Det gir oss innblikk i og en økt forståelse for verden rundt oss. Vi får en felles forståelse og en felles plattform som gjør oss rustet for fremtiden.

FN s barnekonvensjon sier noe om alle barns rettigheter, og i Soria Moria har vi i tillegg utarbeidet våre egne rettigheter som vi løfter i hverdagen:

I Soria Moria barnehager har alle barn rett til:

 • Å få plass til å leke, og ha ro rundt seg uten at noen ødelegger for dem
 • Å få lov til å velge hvem de skal leke med
 • Å ikke bli slått
 • Å ikke bli ertet
 • Å le!
 • Å spise maten sin i rolige og koselige omgivelser
 • Å bli møtt med godt humør og et «hei» når de kommer i barnehagen
 • Å bli sagt «ha det» til på ettermiddagen
 • Å få ro i garderoben
 • Å bli forberedt på at de må skifte bleie og sa langt det lar seg gjøre få velge hvem som skal skifte på dem
 • Å ha voksene rundt seg som bryr seg om dem, ser og hører dem