image1

Fest på Soria Moria Slott

Eli Ann Tønnesen, Styrer ved Soria Moria barnehage Eydehavn – en del av Læringsverkstedet

Siden jul har det vært trollete stemning i flere deler av Arendal. Tradisjonen tro har det nemlig vært duket for fest i Soria Moria slottene. Når eventyret blir til virkelighet skapes gode minner og stolthet. En glede over å være en del av den eventyrlige og magiske reisen.

Det er selvfølgelig Askeladden, og eventyret om Soria Moria slott det er snakk om i denne sammenheng. Gjennom vintermånedene har trollkostymer vokst frem, og eventyret har vært innøvd, dramatisert og fremført. Hundrevis av troll haler har svingt seg til «Dovregubbens hall», og festmenyen har gledet både små og store ganer. Spenning og forventning har preget hverdagen i forkant, og festen og prosessen mot den skaper minner, tilhørighet og fellesskap.

Dette er gjentakelse år etter år, en tradisjon der progresjonen har fokus. De eldste dramatiserer for de yngre, og kostymene bærer preg av ulike utviklingsnivå og prosesser. Detaljer man ikke fikk med seg som treåring blir plutselig åpenbare når man er fire -femåring, og det man bare deltok på som ett – toåring gir plutselig en annen mening en, vår, høst og vinter senere. Denne reisen og denne progresjonen er nydelig å observere fra et voksent ståsted. Fra et barneperspektiv kan man tenke seg at den vil være magisk og uforglemmelig.

«Jeg husker så godt at barnehagen alltid var pyntet til fest, og at alle hadde trollhale på. Også husker jeg at de store spilte Askeladden som sloss mot trollet med ni hoder, og at jeg gledet meg til jeg skulle det når jeg ble Vette. Når det var min tur var jeg prinsesse, vi var mange som var det, og det var bra. Vi bare tryllet frem noen flere prinsesser til skuespillet fordi det var så mange som ville være det. Det er gode og morsomme minner. Jeg merker at jeg savner barnehagen når vi snakker om det»

           -Jente 9 år.

Rammeplanens fagområder er med i prosessen mot den store festen. I selve forberedelsene er det spesielt fokus på språk, tekst og kommunikasjon, antall, rom og form, samt kunst, kultur og kreativitet. Disse kommer til utrykk gjennom formidling og dramatisering av eventyret, i matlaging og i aktiviteter knyttet til kostymer og kulisser. Vi leser, teller, synger, måler, danser, maler og dramatiserer, og ikke minst så samarbeider vi alle mot et stort felles mål. En stor årlig begivenhet der alles tilstedeværelse og innsats har betydning og verdi for resultatet.

Styrkedrikken har gjort sitt for bekjempelsen av trollet med ni hoder, en spenning som er der år etter år. Askeladden seirer, er helt og gir styrke og mot til mange. Vi fyller sekken vår opp litt på denne tiden av året også. Med mot, styrke, tro, glede, fantasi, undring, kunnskap og mestring, og alt det den enkelte ellers plukker med seg på sin helt personlige reise. Vi lærer og erfarer gjennom lek, undring og inspirasjon.

Mens eventyret fremdeles lever videre, er festen over for de fleste for denne gang. På Eydehavn holder for øvrig Findus fortsatt på å forberede seg til fest sammen med alle sine venner. Vi ønsker dem derfor god stemning, et eventyrlig og magisk slott verdig.